Contacteer Ons

ANNAYAKE biedt een benadering van schoonheid met respect voor de natuur, met respect voor de huid van de vrouw, met respect voor hun noden. Het mooie van de verzorgingen van ANNAYAKE is dat zij respect hebben voor de tijd, de vrouw sereniteit geven, maken dat zij vrede heeft met het verstrijken van de tijd. ANNAYAKE begeleidt de vrouw naar een vredige schoonheid en allesomvattend welzijn.

Stuur ons uw Opmerkingen

 

For any question about a product, an order

If a technical problem occurs on this website

TITULARIS VAN DE VERWERKING: De titularis van de verwerking is Annayake bvba
DOEL: Het verstrekken van de gegevens om toegang te kunnen krijgen tot deze sessie, onder de naam "contactpersonen & info", is facultatief.rnDe gegevens worden vrijwillig verstrekt door de gebruiker met als gevolg dat ze verworven zijn (bijvoorbeeld, e-mailadres van de verzender en andere meegedeelte persoonsgegevens).rnDe verstrekte gegevens zullen gebruikt worden voor de volgende doeleinden: verwerken en beheren van de vragen.
RECHTEN VAN DE BETROKKENEN: De betrokkenen hebben het recht om, in de voorziene gevallen, van de titularis de bevestiging te krijgen van het bestaan van een verwerking, alsook om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens, en om de rechtzetting, de overdraagbaarheid of de herroeping van de gegeven toestemming te verkrijgen, om de gegevens te laten schrappen, om de verwerking die betrekking op hen heeft, te beperken, om zich te verzetten tegen de verwerking (art. 15 en volgende van de Verordening) en om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.
Het verzoek daartoe kan ingediend worden bij de titularis van de verwerking, ook via e-mail, op volgend adres: privacy@kelemata.it
Voor alles wat hier niet aan vermeld staat, wordt verwezen naar de integrale versie van de privacy policy van Annayake sarl’s privacy-policy